Веќе од
$12.97 USD
Месечно
$5.00 Конфигурирање на провизија
Personal
Disk Quota (MB)
1000, Monthly Bandwidth (MB): 2000, Max FTP Accounts: 1, Max Email Accounts: 1, Max Email Lists: 0, Max Databases: 2,Max Parked Domains: 5
Веќе од
$144.97 USD
за 1 година
Small Business
Disk Quota (MB)
2500, Monthly Bandwidth (MB): 5000, Max FTP Accounts: 5, Max Email Accounts: 10, Max Email Lists: 10, Max Databases: 5, Max Sub Domains: 5, Max Parked Domains: 5,
Max Addon Domains
5
Веќе од
$199.97 USD
за 1 година
Small Business Plus
Disk Quota (MB)
5000, Monthly Bandwidth (MB): 10000, Max FTP Accounts: 5, Max Email Accounts: 20, Max Email Lists: 10, Max Databases: 10, Max Sub Domains: 10, Max Parked Domains: Unlimited,
Max Addon Domains
Unlimited